Đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2020 2021 Trường THPT Chu Văn An Hà Nội
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-21
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2020 2021 Trường THPT Chu Văn An Hà Nội 

Xem chi tiết dưới đây

A. $\cos a \cdot \cos b=\frac{1}{2}[\cos (a-b)+\cos (a+b)]$.
B. $\cos a \cdot \cos b=\frac{1}{2}[\cos (a-b)-\cos (a+b)]$.
C. $\cos a \cdot \cos b=\frac{1}{2}[\sin (a-b)-\cos (a+b)]$.
D. $\cos a \cdot \cos b=\frac{1}{2}[\sin (a-b)+\sin (a+b)]$.
A. $\cos 2 a=\cos ^{2} a-\sin ^{2} a$
B. $\cos 2 a=\cos a-\sin a$.
C. $\cos 2 a=1-2 \sin ^{2} a$.
D. $\cos 2 a=2 \cos ^{2} a-1$.
Câu 3. Nếu $\cos x=\frac{\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị của biểu thức $\cos \left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos \left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ bằng
A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$.
B. $\frac{2}{3}$.
C. $-\frac{2}{3}$.
D. $-\frac{\sqrt{2}}{3}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé