Bài tập toán lớp 10 Hàm số chương 2
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-10-09
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập: Chứng minh rằng hàm số $y=f(x)=x-\sqrt{1-x}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty ; 1)$

Hướng dẫn: 

(video hướng dẫn thầy Đắc Tuấn - youtube Đắc Tuấn official: Xem ngay)

Bài tập toán lớp 10 Hàm số chương 2

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé