Bài tập phương trình lượng giác cơ bản lớp 11 phần 1 lớp 11B1
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-09-23
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập phương trình lượng giác cơ bản lớp 11 phần 1 lớp 11B1

1) $\sin \left(2 x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$

Bài giải:

Ta có: $\sin \left(2 x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$$=\sin \frac{\pi }{3}$$\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & 2x-\frac{\pi }{3}=\frac{\pi }{3}+k2\pi  \\  & 2x-\frac{\pi }{3}=\pi -\frac{\pi }{3}+k2\pi  \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow $$\left[ \begin{align}  & x=\frac{\pi }{3}+k\pi  \\  & x=\frac{\pi }{2}+k\pi  \\ \end{align} \right.$ $\left( k\in \mathbb{Z} \right)$

2) $2 \sin \left(4 x-\frac{\pi}{3}\right)-1=0$

3) $\cos \left(3 x+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$

4) $\sqrt{3} \tan 2 x-1=0$

5) $\tan \left(x+\frac{\pi}{6}\right)=1$                                                                                                                                       

6) $\cot \left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1$

7) $\cot \left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$

8) $\cot \left(3 x+\frac{2 \pi}{3}\right)=-1$

9) $\sqrt{3}-2 \sin 3 x=0$

10) $\cos \left(x-30^{\circ}\right)=\frac{3}{4}$

Lời giải thầy Đắc Tuấn các câu từ 1-10: 

LỜI GIẢI CÁC CÂU 1-10 VIDEO

11) $\sin (2 x-1)=\sin (x+3)$

12) $\sin 3 x+\cos 2 x=0$

13) $2 \sin \left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{3}$

14) $\sin ^{2}\left(5 x+\frac{2 \pi}{5}\right)=\cos ^{2}\left(\frac{x}{4}+\pi\right)$

15) $\tan (3 x+2)+\cot 2 x=0$

16) $\sin 4 x+\cos 5 x=0$

17) $2 \cos ^{2} 4 x+\sin 10 x=1$

18) $(\cos 2 x+\cos x)(\sin x+\sin 3 x)=0$

19) $\cos \left(2 x+\frac{3 \pi}{4}\right)=\sin \left(\frac{\pi}{2}+x\right)$

20) $\sin \left(2 x+50^{\circ}\right)=\cos \left(x+120^{\circ}\right)$

21) $\cos 3 x-\sin 4 x=0$

22) $\tan \left(x-\frac{\pi}{5}\right)+\cot x=0$

23) $\cos \left(4 x-30^{\circ}\right)=\cos 3 x$

24) $\cos \left(110^{\circ}-4 x\right)+\sin \left(x-80^{\circ}\right)=0$

25) $\tan 5 x=\cot x$

26) $8 \cos ^{3} x-1=0$

27) $4 \sin x \cos x \cos 2 x=1$

28) $(1+2 \cos 2 x)(\sqrt{3}+2 \sin x)=0$

29) $\cos 2 x-3 \sin x=2$

30) $\cos 5 x \sin 4 x=\cos 3 x \sin 2 x$

31) $\cos x \cos 7 x=\cos 3 x \cos 5 x$

32) $\sin 2 x+\sin 4 x=\sin 6 x$

33) $\sin 4 x+\sqrt{3} \cos x 4 x=\sqrt{2}$

34) $\sin 3 x+\sin 5 x+\sin 7 x=0$

35) $2 \sin x-\cos x=1$

36) $\sin 5 x+\cos 5 x=\sqrt{2} \cos 13 x$

37)$-3 \sin x+2 \cos x=2$

38) $\cos x-\cos 2 x=\sin 3 x$

39) $2 \sin x+\cos 2 x=2$

40) $\cos ^{2} x+\sin x+1=0$

41) $4 \cos ^{2} x+5 \sin x-5=0$

42) $\sin \left(\frac{\pi}{2}+2 x\right)+\sqrt{3} \sin (\pi-2 x)=1$

43) $\sqrt{3} \sin x-\cos x=\sqrt{2}$

44) $2 \sin ^{2} x+\sqrt{3} \sin 2 x=3$

45) $\sin x+\sqrt{3} \cos x=\sqrt{2}$

46) $2 \cos ^{2} 2 x+(2+\sqrt{2}) \cos 2 x+\sqrt{2}=0$

47) $\cos ^{2}\left(2 x-\frac{\pi}{5}\right)-\cos ^{2}\left(3 x-\frac{\pi}{10}\right)=0$

48 ) $3 \sin x+4 \cos x=5$

49) $2 \sin x-2 \cos x=\sqrt{2}$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé