Tính giới hạn một bên của hàm số lớp 11
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-06-20
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tính giới hạn một bên của hàm số lớp 11 

Tính $A=\underset{x\to {{\left( \frac{1}{3} \right)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{x-3}{3x-1}$

Bài giải:

Ta có: $\underset{x\to {{\left( \frac{1}{3} \right)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\left( x-3 \right)=\frac{1}{3}-3=-\frac{8}{3}<0$

$\underset{x\to {{\left( \frac{1}{3} \right)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\left( 3x-1 \right)=3.\frac{1}{3}-1=0$ và $3x-1>0,\forall x>\frac{1}{3}$

Nên $A=\underset{x\to {{\left( \frac{1}{3} \right)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{x-3}{3x-1}=-\infty $

Xem chi tiết dưới đây

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé