Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 11 chương 2 hình không gian 11
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-08-19
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 11 chương 2 hình không gian 11

bài tập đang cập nhật kèm video.

Bài 1: 

Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng $\left(\alpha \right)$ có hai cạnh $AB$ và $CD$ không song song. Gọi $S$ là điểm nằm ngoài mặt phẳng $\left(\alpha \right)$ và $M$ là trung điểm đoạn $SC.$

a) Tìm giao điểm $N$ của $SD$ và $\left({MAB}\right).$  

b) Chứng minh ba đường thẳng $SO,AM$ và $BN$ đồng quy.

Link video hướng dẫn bài 1 tại đây: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 1

Bài 2: 

Cho bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho $BP=2PD.$

a)Tìm giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP).

b)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (ACD).

Link video hướng dẫn bài 1 tại đây: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 2

Bài 3:

 Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi I, K lần lượt là  trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC.

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left({IBC}\right)$ và $\left({KAD}\right).$

b) Gọi M và N là hai điểm lần lượt lấy trên hai đoạn thẳng AB và AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (DMN).

Bài 4: 

 Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, trên cạnh AD lấy điểm P không trùng với trung điểm của AD.

a) Gọi E là giao điểm của đường thẳng MP và đường thẳng BD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (PMN) và (BCD).

b) Tìm giao điểm của mặt phẳng (PMN) và BC.

Link video hướng dẫn bài 3 VÀ 4: GIẢI BÀI 3 VÀ 4

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé