Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác lớp 11 phân dạng chi tiết hay
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-07-29
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác lớp 11 phân dạng chi tiết hay

Tài liệu gồm 52 trang phân dạng và tuyển chọn các bài tập chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác thuộc chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.

1. Hàm số lượng giác:
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác.
Dạng 2. Tính chẵn lẻ của hàm số.
Dạng 3. Chu kỳ của hàm số lượng giác.
Dạng 4. Chứng minh T0 là chu kì của một hàm số lượng giác.
Dạng 5. Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác.
Dạng 6. Sử dụng phép biến đổi đồng nhất và tính chất của hàm số lượng giác.
Dạng 7. Các bài toán sử dụng bất đẳng thức đã biết để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
Dạng 8. Các bài toán sử dụng tính đồng biến nghịch biến.
Dạng 9. Các bài toán liên quan đến asin x + bcos x = c.
2. Phương trình lượng giác cơ bản:

3. Phương trình lượng giác thường gặp:
3.1. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
Dạng 1. Một số dạng cơ bản phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
3.2 Phương trình bậc nhất đối với sin và cos.
Dạng 2. Phương trình bậc nhất đối với sin và cos.
3.3 Phương trình thuần nhất đối với sin và cos.
Dạng 3. Phương trình thuần nhất đối với sin và cos.
4. Phương trình lượng giác không mẫu mực:
Dạng 1. Phương pháp đưa về tổng bình phương.
Dạng 2. Phương pháp đối lập.
Dạng 3. Phương pháp chứng minh nghiệm duy nhất.
Dạng 4. Phương pháp đặt ẩn phụ.
Dạng 5. Phương pháp đưa về hệ phương trình.
Dạng 6. Một số phương trình lượng giác có cách giải đặc biệt.
4.1 Phương trình lượng giác có nghiệm trên khoảng, đoạn.
4.2 Dạng toán khác về phương trình lượng giác thường gặp.

Xem trực tuyến dưới đây

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé