Bài tập lớp 10 bài tập hợp (trắc nghiệm và tự luận)
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-07-01
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập lớp 10 bài tập hợp (trắc nghiệm và tự luận) 

I. BÀI TẬP TỰ LUẬN:

Bài 1. Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30

Bài 7: Trong hai tập hợp $A$ và $B$ dưới đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại? Hai tập hợp $A$ và $B$ có bằng nhau không?

a) $A$ là tập hợp các hình vuông;  $B$ là tập hợp các hình thoi.

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé