Đề thi học kỳ 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 2019 trường THPT An Lương Đông 50 câu trắc nghiệm file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-05-20
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

[word] Đề thi học kỳ 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 2019 trường THPT An Lương Đông (50 câu trắc nghiệm) file word

Trích một số nội dung đề thi này: 

+Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $x^2+y^2+z^22x+6y+1=0$. Xác định tâm $I$và bán kính $R$của mặt cầu đã cho?

+Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $2x-y+3z-2=0$?

+Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^3+1,y=0,x=1$quay xung quanh trục Ox. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành?

+Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $\left(\alpha \right):2x-y+z-3=0$và $\left(\beta \right):3x-4y+5z=0.$ Xác định góc tạo bởi hai mặt phẳng $\left(\alpha \right)$ và $\left(\beta \right)$?

+Cho hình phẳng  (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2-2x,$ trục hoành, trục tung, đường thẳng $x=1$ .Tính thể tích  hình tròn xoay sinh bởi  khi quay  (H) quanh trục Ox?

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé