Đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 2019 trường THPT Vinh Lộc file word có đáp án
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-05-09
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 2019 trường THPT Vinh Lộc file word có đáp án

Trích một số nội dung đề thi này: 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (8,0 ĐIỂM)

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $\left(C\right):\left({x-1}\right)^2+\left({y+2}\right)^2=4$ và đường thẳng $d:x+2y-1=0$. Tìm phương trình đường thẳng $\Delta $ song song với $d$ và cắt $\left(C\right)$ tại hai điểm $A,B$ sao cho $AB=\dfrac4{\sqrt{5}}.$

A. $\Delta :2x-y+5=0.$        

B. $\Delta :x+2y+7=0.$                                                                       

C. $\Delta :x+2y-1=0.$       

D. $\Delta :2x+4y-3=0.$

Câu 2. Gọi $D$ là tập xác định của hàm số $f(x)=\dfrac{\sqrt{{x^2-5x+4}}}{3x^2+1}$. Trong các tập sau, tập nào không là tập con của $D$?

A. $\left[{8;+\infty }\right)$.   

B. $\left({-\infty ;-1}\right]$.   

C. $\left[{2;+\infty }\right)$.    

D. $\left({-\infty ;0}\right]$.

PHẦN 2. TỰ LUẬN (2,0 ĐIỂM)

Bài 1. Xét dấu biểu thức $f\left(x\right)=\left({2-x}\right)\left({x^2-4x+3}\right).$

Bài 2. Cho tam giác$ABC$có $\widehat{\text{A}}=30^o,\widehat{B}=80^o,a=5$. Tính góc $C$, cạnh $b$, cạnh $c$ và đường cao $h_a.$

(Kết quả lấy gần đúng hai chữ số thập phân)

Tải về file word: FILE WORD ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 10

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé