Bài tập đại số 10 chương 4 bất đẳng thức và bất phương trình file word có đáp án chi tiết
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-02-02
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

[word] Bài tập đại số 10 chương 4 bất đẳng thức và bất phương trình file word có đáp án chi tiết

BÀI TẬP CHƯƠNG 4 BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG 4 THEO BÀI: 

Bài 1: Bất đẳng thức 

Tải về tại đây: FILE WORD BẤT ĐẲNG THỨC

Bài 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 

Tải về tại đây: File word bài 2 và 3

Bài 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Tải về tại đây: file word bài 3

Bài 4: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

Tải về tại đây: Tải về file word

Bài 5: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI

Tải về file word tại đây: file word bài 5

Đáp án file word tất cả các bài chương 4 tại đây: Tải về file word

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé