Bài tập hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác lớp 10 có hướng dẫn chi tiết phần 01có file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-02-23
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

[FILE WORD] Bài tập hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác lớp 10 có hướng dẫn chi tiết phần 01có file word

Bài tập: 

Câu 1. Cho tam giác ABC có a=12, b=15, c=13.

a)Tính số đo các góc của tam giác ABC.

b)Tính độ dài các đường trung tuyến của tam giác ABC.

c)Tính S, R, r.

d)Tính $h_a,h_b,h_c.$

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé